Projektiranje, geodezija, nadzori, vodenje investicij in tradicija.

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11

SI-8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 90 041 / 031 676 169

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: mitja.baskovic@region.si

REFERENCE

Projektna dokumentacija - objekti:

 • Rekonstrukcija kulturnega doma Predgrad
 • Gradnja mrliške vežice v KS Raka
 • Rušenje obstoječega objekta in izgradnja novega – Kmečka zadruga Brežice 
 • Izgradnja montažne hale za vstopno kontrolo v Dobovi (SŽ)
 • Dom krajanov Pečice
 • Rekonstrukcija Mestne hiše Brežice
 • Rušitev in novogradnja vaško-kulturne dvorane Dornava
 • Razširitev in prenova Hotela Terme Čatež 
 • Trgovski center TUŠ Brežice
 • Knjižnica Brežice 
 • Pošta Brežice 
 • Upravna enota Brežice 
 • Prenova grajskega kompleksa Mokrice (Golf klub, kašče)
 • Poslovni kompleks ILBI
 • Ureditev remontnega kompleksa NEK
 • Rekonstrukcija objekta – HANGER 07, NEK 
 • Poslovni objekt INO Krška vas - DOZIDAVA poslovnega objekta INO
 • Poslovno stanovanjski objekt "kare VI" v Brežicah – Trobentica
 • Stanovanjska soseska Cundrovec
 • Poslovno – industrijska cona Brezina
 • Fakulteta za turizem in bivanjske kapacitete, Občina Brežice
 • Rekonstrukcija objekta - Fakulteta za logistiko Krško
 • Novogradnje, sanacije in prenove šol in športnih dvoran (Globoko, Kapele, Dobova, Brežice, Artiče, Studenec, Tržišče)
 • številni poslovni objekti, stanovanjski objekti, vinske kleti
 • številne zunanje ureditve, parkirišča, prometne ureditve
 • Številna kanalizacijska omrežja, vodovodna omrežja in cestne povezave 

 

Projektna dokumentacija - infrastruktura:

 • Oskrba s pitno vodo Pomurje – sistem B
 • Namakalni sistem Blanca
 • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja – Brežice
 • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja – Krško
 • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja – Kostanjevica na Krki
 • Komunalno opremljanje romskega naselja Kerinov grm
 • Fekalna kanalizacija Dobova
 • Sekundarna kanalizacija globoko III. faza

 

Urbanistična dokumentacija:

 • spremembe in dopolnitve ureditvenih načrtov
 • spremembe in  dopolnitve zazidalnih načrtov
 • izdelava OPPN-jev

 

STROKOVNO
SVETOVANJE

Izvajamo strokovno svetovanje pri izdelavi prostorskih aktov in posameznih faz projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte in gradbeno inženirske objekte.

PROSTORSKO
NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem prostorskega razvoja. 

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom).

INVESTICIJSKA
DOKUMENTACIJA

Investicijska dokumentacija določa investicijske namere z izbiro optimalne variante z vidika izpolnjevanja ekonomskih, finančnih, terminskih, tehnično-tehnoloških, lokacijskih in kadrovskih ciljev projekta.

Ne veste kako bi se lotili projekta? Mi imamo rešitev za vas.

PROJEKTI, KI NAS ZAZNAMUJEJO

 • AKTUALNO

  Obveščamo vse, ki ste zainteresirani za najem poslovnih prostorov v mestu Brežice, da imamo za vas prostih še nekaj poslovnih prostorov-pisarn, od 15 do 60 m2 po 8-11 €/m2 (vsi stroški so vključeni).

  Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM 031 422 665.

VPRAŠAJTE NAS

Ime in priimek
Please let us know your name.

Email
Please let us know your email address.

Telefon
Please write a subject for your message.

Sporočilo
Please let us know your message.

V sodelovanju tudi z:


GEMIS
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

RELIVE
Zdravje, fitnes
rekreacija

GEMIS NAUTIKA
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

BIORE
Bioresonanca, dietetika
refleksoterapija in še več.

KOP
Gradbeništvo, asfaltiranje
vzdrževanje in upravljanje stavb.

 

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 66 551 / 031 523 633

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: info@region.si 

© 2023 - Region d.o.o - Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija